Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató

2012.09.24

Az itt olvasható leírás ismerteti a C. C. Network Kft. adatkezelési irányelveit, amelyek a cég minden adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységére érvényesek (részletesen lásd: 3. pont).

A C. C. Network Kft. adatkezelési politikája teljes mértékben megfelel az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak, megalkotása során az alábbi jogszabályok rendelkezéseit vettük figyelembe:

  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info. tv.)

 

1. Az adatkezelő adatai

A : C. C. Network Kft.

Tel.: 0630 / 331 28 71
E-mail:info@szepsegkupon.net
Weblap: www.szepsegkupon.net

 

2. Általános adatkezelési elvek

A honlap látogatásával a felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.

A honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli, a felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag az adatkezelő olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.

 

 

3. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama

3.1. A www.szepsegkupon.net weboldal látogatói

A kezelt adatok: dátum és időpont, a megnyitott oldalak, IP cím, a látogató számítógép beállításaival kapcsolatos adatok (mint pl. böngésző, operációs rendszer, képernyőfelbontás), a forrás oldal, ahonnan átkattintott a weblapra.

Az adatkezelés célja: a honlap zavartalan működésének biztosítása, a visszaélések megakadályozása, weboldalak általános statisztikai adatainak követése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 90 nap.

A weblapok látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérésére a Google Analytics szolgáltatását vesszük igénybe. A google analitikai szoftverének adatkezelési irányelveiről részletesebben ez az oldal nyújt tájékoztatást: http://www.google.com/analytics

3.2. Regisztráció

A www.szepsegkupon.net weblapon történő regisztráció során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, felhasználónév név

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (regisztráció), valamint a Grt. 6. §-a. (Szerintem ez kevés adat lesz – ha jó az ÁFF, no meg a vásárlásra is gondolunk)

Az adatkezelés célja: A honlap zavartalan használatának, kuponok megvásárlásának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama: Az utolsó bejelentkezéstől számított 2 év.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy www.szepsegkupon.net adatbázisába kizárólag saját adatit tölti fel, valamint kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

A felhasználó vállalja a felelősséget az oldal használatához szükséges jelszó titokban tartásáért. Az ennek elmulasztásából fakadó károkért C. C. Network Kft. nem vállal felelősséget.

A fenti adatok kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek igénybevételre, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra. A regisztráció során személyes adatait megadó felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért az adatkezelő. nem vállal felelősséget.

 

3.3. Hírlevél

A www.szepsegkupon.net weblapon történő hírlevél feliratkozás esetén az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, feliratkozó neme, születési dátum, város, feliratkozás dátuma, feliratkozás IP címe, hírlevél megnyitások, hírlevelekben található linkekre történő kattintás.

A hírlevelek kiküldése a  www.szepsegkupon.net e-mail marekting rendszerén keresztül történik. A Protopmail szolgáltatásával kapcsolatos adatvédelmi irányelvekről ezen az oldalon talál részletes tájékoztatást: www.protopmail.com

Az adatkezelés célja: Hírlevél küldés a legújabb és lejáró kuponos ajánlatokról, hírekről, eseményekről korra, nemre és városra szegmentálva. A hírlevél feliratkozók tájékoztatása a legújabb szolgáltatásainkról.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása (hírlevél feliratkozás), valamint a Grt. 6. §-a.

Az adatkezelés időtartama: Az utolsó hírlevél megnyitástól számított 2 év.

 

4. Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelő elérhetőségein. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen a vonatkozó törvényekben meghatározott esetekben.

 

5. Jogorvoslati lehetőségek

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni, cím: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

 

Adatvédelmi nyilatkozat facebook applikáció:

 

A C. C. Network Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) a szepsekupon.net weboldalon (a továbbiakban: Honlap) Facebook-hoz kifejlesztett alkalmazásokat (a továbbiakban Alkalmazások) üzemeltet saját maga és megbízó partnerei (továbbiakban Partnerek) számára, és Alkalmazásokban regisztráló felhasználók (Felhasználók) meghatározott személyes és egyéb adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a Honlapon és az Alkalmazásokban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

A szepsegkupon.net a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

A honlapon regisztrált felhasználók elfogadják és hozzájárulnak, hogy a szepsekupon.net és partnerei a Facebook-ban rögzített e-mail címükre hírlevelet küldjön. A hírlevélben leiratkozásra alkalmas linket elhelyezni kötelező.

Az adatkezelés célja

A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés célja a Honlap látogatóinak és az Alkalmazások felhasználóinak a Honlapon és az Alkalmazásokon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele, illetve a létrejött szerződések bizonyítása és a szerződésből eredő igények érvényesítése.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlapon és az Alkalmazásokban regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor.

A felhasználó a hozzájárulását a Honlap és az Alkalmazások szolgáltatásainak igénybevételével, valamint a Facebook dialógusablakaiban való regisztrációval adja meg.

A személyes adatok kezelésére így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a regisztráló felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

A kezelt adatok köre

Technikai adatok:

A Honlap és az Alkalmazások használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

Szolgáltató rögzítheti azoknak az internetoldalaknak az adatait, ahonnan a Felhasználó eljutott a Honlapra és Alkalmazásokra, és azokat is, amelyeket a Honlapról és Alkalmazásokról látogatott, valamint a látogatás idejét és időtartamát. A Felhasználó személyére, profiljára ezekből az adatokból nem lehet következtetni.

A Honlap és az Alkalmazások látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val (süti) azonosítja.

A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Honlap és az Alkalmazások technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

Regisztrációa a Honlapon

A regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját a Honlap vagy az Alkamazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

-          Facebook profilazonosító

-          név

-          keresztnév

-          vezetéknév

-          e-mail cím

A Felhasználó a fentieken kívül engedélyezi a Honlap számára az általa kezelt Facebook oldalak kezelését (manage pages), amely elengedhetetlen feltétele a szolgáltatás igénybevételének, különösen az Alkalmazások Facebook oldalra történő installálásának.

Szolgáltató nem tárolja a Felhasználó jelszavát, a szolgáltatás igénybevétele a Facebook azonosítási mechanizmusát használja.

Regisztráció az Alkalmazásokban

Az Alkalmazásokban történő regisztráció során a Felhasználó összekapcsolja a már létező személyes Facebook profilját az Alkalmazások egyikének szolgáltatásával és hozzáférési engedélyt ad a következő adatokhoz:

-          Facebook profilazonosító

-          név

-          keresztnév

-          vezetéknév

-          e-mail cím

Az adatkezelés időtartama

Szolgáltató a megrendelés során megadott számlázási adatokat a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII.29.) GKM rendelet rendelkezéseinek megfelelően a mindenkori számviteli jogszabályokban előírt archiválási időtartam lejártáig, a Felhasználó által feltöltött egyéb szöveges-, képi- vagy hangadatokat a Felhasználó és Szolgáltató között az ÁSZF alapján létrejött szerződésben meghatározott adatmegőrzési szolgáltatás időtartamáig őrzi meg. A regisztrációs folyamat során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben rögzített esetben és módon kerülhet sor.

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Honlap felhasználóinak adatait elsődlegesen Szolgáltató illetve a Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az Alkalmazások felhasználóinak adatait Szolgáltató tárolja, felhasználja és feldolgozza az adatok felhasználásával kapcsolatos Adatvédelmi Nyilatkozat és Általános Szerződési feltételek betartásával. A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat a Honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatóhoz intézett e-mail útján. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

E-mail cím: info@szepsegkupon.net

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., további információ: http://www.naih.hu).

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során valótlan, hiányos, nem időszerű vagy nem saját adatot adott meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az őt ért vagy vele szemben érvényesített kárt a Felhasználóval szemben közvetlenül érvényesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

E-mail címek felhasználása

Szolgáltató a Felhasználó Facebook profiljában található email címére a szolgáltatást érintő körülményekről küldhet üzeneteket illetve új szolgáltatásait népszerűsítheti.

Egyéb rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben adatai módosítását illetve törlését kéri, 5 munkanapon belül kötelesek vagyunk az olvasott levélre reagálni. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy a törlést követően, ha újra az alkalmazásainkat használja, az e-mail címe újra bekerül az adatbázisba.

 

 

 

 

© 2012 Szépségkupon.net
PayU Fizetési tájékoztató