ÁFFÁltalános felhasználási feltételek

 

1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) dokumentum tartalmazza a Ceasar C. Network Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság továbbiakban C. C. Network Kft. , a www.szepsegkupon.net weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője és weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó (továbbiakban Felhasználó) jogait és kötelezettségeit.

A Weboldal bármely használatával kapcsolatban a jelen ÁFF rendelkezései az irányadók, melyet a Felhasználó a weboldal használatával elfogad. Jelen megállapodás a felhasználó és a C. C. Network Kft. között jön létre.

Jelen ÁFF. 2012-09-24 napján lépett hatályba -  módosítva 2013.08.14. A C. C. Network Kft. fenntartja a jogot az ÁFF módosítására, ebben az esetben a változásokról regisztrált felhasználóit e-mail-ben értesíti. A megállapodást a felhasználó problema@szepsegkupon.net  e-mail címen bármikor felmondhatja.

A felek között a szerződés a weboldalon keresztül történő kuponvásárlással jön létre.

A Felhasználási Feltételek hatálya: A Szolgáltatások, a Honlap és bármely Vásárlás jelen ÁFF elfogadásával, ennek alapján létrejött szerződés hatálya alá tartozik. A honlapot, a szolgáltatásokat és a vásárlást a felhasználók kereskedelmi forgalmon kívül, kizárólag magáncélból vehetik igénybe és tilos az oldal szolgáltatásainak kereskedelmi célú továbbközvetítése. Az oldal számítástechnikai visszafejtése, vagy feltörése szigorúan tilos.

Üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatások (vagy azok egy része), illetőleg bármely vásárlás megtagadására.

Az üzemeltető fenntartja a jogot a honlapon található bármely információ vagy Kupon előzetes értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. Az üzemeltető jogosult a honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni.

Az üzemeltető fenntartja a jogot minden, álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférés korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

 

2. Alapfogalmak

Üzemeltető: C. C. Network Kft.

Szolgáltató: minden olyan áru, vagy szolgáltatás forgalmazásával foglalkozó harmadik személy, akinél Kupon váltható be.

Vásárlás: Kupon beszerzése a weboldalon keresztül.

Regisztráció:: új felhasználói fiók létesítése a honlapon.

Szolgáltatás: minden, vagy bármely közvetített szolgáltatás, beleértve a honlapon keresztül a tranzakciók lehetőségének biztosítását is.

Kupon:: olyan utalványt jelent jelen Felhasználási Feltételek keretei közt, amelyet a Felhasználó a honlapon keresztül megvásárol, és amely feljogosítja a Felhasználót a Kuponon feltüntetett szolgáltatásoknak az azon feltüntetett szolgáltatónál való igénybe vételére.

Honlap:: a szepsegkupon.net és annak minden microoldala

 

3. Regisztráció

A weboldalon megrendelés kizárólag csak regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során rögzítésre kerülő adatokról részletes tájékoztatást az Adatkezelési tájékoztató nyújt. A Regisztrációt követően tudja a felhasználó a honlapon kínált kuponokat megvásárolni, korábbi vásárlásait megtekinteni és a megadott adatokat módosítani. Az üzemeltető fenntartja magának a jogot a regisztráció elutasítására, vagy a létező fiókok törlésére.

A C. C. Network Kft. a Felhasználó által tévesen megadott adatokért, és az ebből adódó esetleges károkért, késedelemért nem vállal felelősséget.

A Felhasználó vállalja a felelősséget jelszavának titokban tartásáért.

A Felhasználó regisztrációjával és hírlevélre történő feliratkozásával elfogadja, hogy a C. C. Network Kft.   rendszeres időközönként hírlevelet küld a számára a weboldalon található kuponos ajánlatokról és a weboldal legfrissebb szolgáltatásairól.

A C. C. Network Kft. harmadik személy részére nem szolgáltat ki adatot.

A Regisztrációhoz meg kell adnia a nevét, irányítószámát, e-mail címét, telefonszámát és néhány egyéb személyes információt. Regisztrációt követően minden Felhasználó fiókjához egy jelszót bocsátunk a rendelkezésére. A felhasználó köteles jelszavát megőrizni és titokként kezelni. A felhasználó felhasználói nevének és jelszavának harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételével hozzájárul ahhoz, hogy ezen harmadik személy a felhasználó meghatalmazottjaként a honlap használata, illetőleg tranzakciók lebonyolítása során eljárjon. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó minden felelősség a felhasználót terheli.

Regisztráció csak érvényes e-mail címmel történhet. Minden olyan felhasználói fiók, amely harmadik személy e-mail címével, vagy átmeneti e-mail címmel kerül regisztrálásra, külön figyelmeztetés nélkül törlésre kerülhet. Érvénytelen felhasználói e-mail cím gyanúja esetén az üzemeltető kérheti a fiók újbóli érvényesítését.

Az üzemeltető fenntartja a jogot bármely fiók zárolására, amennyiben valaki olyan proxy IP-címet használ, amellyel megkísérli a többszöri regisztráció leplezését. Többszörös regisztráció tilos.

 

4. Vásárlás

Üzemeltető a Honlapon keresztül olyan kuponokat értékesít, amelyek a szolgáltatóknál válthatóak be. A Kuponok megvásárlásához Regisztráció szükséges.

A vételár az adott kupon mellett jól láthatóan és egyértelműen feltüntetett összeg, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.

Az ár megváltoztatásának jogát fenntartja a C. C. Network Kft. , mely a weboldalon történő megjelenéssel egy időben válik érvényessé, és a már megrendelt kuponok árát visszamenőleg nem befolyásolja.

A Felhasználó megrendelés leadásával elfogadja a jelen Általános Felhasználási feltételekben foglaltakat.

A C. C. Network Kft. köteles a Felhasználó vételi szándékát, megrendelését e-mail-ben visszaigazolni. Amennyiben ez nem történik meg a megrendeléstől számított 48 órán belül, a Felhasználó bármilyen kötelezettsége automatikusan megszűnik.

 

5. Szállítás és fizetés

A kupon vételárának kiegyenlítésére megrendelő a rendelés visszaigazolását követő 36 órán belül köteles az alábbi lehetőségek valamelyikének igénybe vételével:

  • bankkártyás fizetés a PayU rendszerén keresztül

A felhasználó számára a megvásárolt kuponok megtekinthetőek a weboldalon a Belépés után a Fiókom, illetve a Kuponjaim menüpontban.

A megvásárolt kuponok a vételár beérkezését követő 5 napon belül kerülnek postázásra megrendelő részére a regisztráció során megadott címre. A levél tartalmazza a kupont, melyen a felhasználására vonatkozó feltételek és helyszínek feltüntetésre kerültek, valamint egy egyedi kódot, mely a kupon beváltásához elengedhetetlenül szükséges.

 

6. Beváltás, érvényesség, elállás, visszatérítés

Beváltás: A Vásárlást követően a kupont az adott szolgáltatónál lehet beváltani. Az egyes szolgáltatók és a szolgáltató által kínált áruk és szolgáltatások, amelyekre a Kupon beváltható, az adott Kuponon pontosan feltüntetésre kerülnek. A Kupon bármely jelen megállapodással össze nem egyeztethető felhasználása a Kupon érvénytelenítését vonhatja maga után a C. C. Network Kft.  (vagy a kereskedő) részéről.

A kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be. Ha a kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, nem lehetséges a névérték és a beváltási érték közötti különbözet megtérítésére.

Amennyiben a Kupon a névértékeként feltüntetettnél alacsonyabb ellenérték fejében kerül beváltásra, a Kupon felhasználója nem jogosult a névérték és a beváltási érték közötti különbözet bármely formában történő megtérítésére. A Kuponok minden esetben csak egységes egészként válthatóak be.

Összevonás más akciókkal: A kereskedő határozza meg egyedileg, hogy a kupon más akciókkal, vagy utalványokkal összevonhatóan felhasználható-e.

Elveszett, eltulajdonított kuponok: Sem a C. C. Network Kft.  sem a Kereskedő nem felelősek az eltulajdonított vagy elveszített Kuponokért, vagy kupon hivatkozási számokért.

Lejárat: A kupon csak az azon feltüntetett időpontig érvényes. A lejárat után semmilyen kedvezményre nem jogosít, nem visszaváltható.

A Kupon kézhezvételét követően, a kézhezvételtől számított 8 napon belül Felhasználó elállhat a szerződéstől. Vásárlástól való elállás esetén a visszautalás minden költsége a felhasználót terheli, ami a visszautalt összegből kerül levonásra. Felhasználó az elállási szándékát egy, társaságunkhoz küldött e-mail üzenetben köteles jelezni jelzi a problema@szepsegkupon.net email-címen, vagy az üzemeltető székhelyére küldött ajánlott levél formájában, feltéve minden esetben, hogy a Kupon még nem került beváltásra. Az elállás kézhez vételét követő 8 napon belül üzemeltető visszautalja a már megfizetett vételárból a költségek levonása után visszajáró részt felhasználó részére a tranzakciókor a megadott bankszámlaszámra. Elkésett elállás alapján üzemeltetőt visszatérítési kötelezettség nem terheli.

Ha az adott ajánlat nem éri el a minimális vásárlószámot, akkor a C. C. Network Kft.  a felhasználó által kifizetett összeget visszautalja.

 

7. Felelősség

Felelősség: a C. C. Network Kft. nem vállal felelősséget a kuponnal megvásárolt termékekért, igénybe vett szolgáltatásokért. Az ezekkel kapcsolatos garanciális vagy egyéb igények kapcsán az adott szolgáltató az illetékes.

A kupont lemásolni, továbbértékesíteni tilos. Minden előbbiekre irányuló kísérlet a kupon érvénytelenítését vonhatja maga után.

A felhasználót terheli a felelősség a regisztrációkor megadott adatainak valós, helytálló voltáért. Ugyancsak felelősség terheli felhasználót bármely, a regisztrációkor megadott adatában bekövetkezett változás bejelentésével kapcsolatban adatlapjának frissítésével.

A felhasználó felelőssége annak eldöntése, hogy a Honlapon közvetített termékek, szolgáltatások, információk megfelelnek-e igényeinek.

A felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy sem maga sem általa harmadik személy nem használja a Honlapot, vagy a Szolgáltatást tisztességtelen célra, tiltott, jogszabályi rendelkezésekbe vagy jó erkölcsbe ütköző tartalom közzétételére vagy továbbítására.

Felhasználó köteles tartózkodni műszakilag káros anyagok (beleértve a számítógépes vírusok, logikai bombák, trójai programok, férgek, káros összetevők, hibás adatok vagy egyéb rosszindulatú szoftverek vagy káros adatok) küldésétől, fogadásától, az oldal rendeltetésellenes használatától.

Az üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat, vagy hiányosságokat annak észlelését követően a legrövidebb időn belül kijavítson, de nem garantálja a Honlap hibától mentes működését. Hiba észlelése esetén a problema@szepsegkupon.net címen várjuk az azonnali értesítést.

Az üzemeltető a webes felület jellegéből fakadóan nem garantálja, hogy a honlap használata ne szakadjon meg és hogy a honlapon küldött információk (üzenetek) minden esetben pontosan, használhatóan, megfelelő időben megérkeznek.

Az üzemeltető nem garantálja a rendszer vagy a honlap vírusoktól, vagy egyéb káros technikai hatásoktól való mentességét.

A C. C. Network Kft. fenntartja a jogot a Honlapon található bármely információ, a Szolgáltatás, vagy Kupon előzetes, értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására, módosítására, helyettesítésére, felfüggesztésére, vagy eltávolítására. A GHW. Kft.  jogosult a Szolgáltatáshoz/Honlaphoz történő hozzáférést javítás, karbantartás, új eszközök, vagy szolgáltatások üzembe helyezése céljából időként korlátozni. Ilyen esetben a GHW. Kft.  igyekszik a honlapon szereplő bármely információ eltávolítására.

A C. C. Network Kft. fenntartja a jogot minden az álláspontja szerint szerződésszegő tartalomhoz való hozzáférésének korlátozására, szerkesztésére, eltávolítására.

 

8. Felfüggesztés, felmondás, kártérítés

Ha a felhasználó (vagy bárki más, aki a felhasználó felhatalmazásából jár el) a szerződéssel, jelen ÁFF-fel ellentétesen használja a honlapot, kupont, abban az esetben az üzemeltető jogosult a honlap, illetve a kupon használatának teljes vagy részleges felfüggesztésére mindaddig, amíg a felhasználó nem vállal kötelezettséget a további szerződésszegéstől való tartózkodásra.

Az üzemeltető jogosult azonnali hatállyal felmondani az ÁFF alapján létrejött szerződést, amennyiben felhasználó a megállapodást megszegi, ha alappal feltételezhető, hogy a Felhasználó megszegte, meg kívánta szegni a megállapodást.

A felmondás jogának gyakorlása az üzemeltető részéről nem jelenti a megszűnés előtt keletkezett jogokról, vagy a megállapodás megszegéséből fakadó kártérítés, igényérvényesítés iránti igényről való lemondást.

A felhasználó kártérítési felelősséggel tartozik az üzemeltető irányába minden olyan veszteség, felelősség, költség tekintetében, amely abból fakadóan keletkezik, hogy követelés keletkezik, vagy jogi eljárás indul üzemeltetővel szemben harmadik személyek részéről a honlap, vagy szolgáltatás felhasználó általi igénybevételével, a kupon használatával összefüggésben a felhasználó jelszavával történt használat, illetőleg részére kiküldött kuponnal kapcsolatosan.

 

9. Hirdetések, külső weboldalak

Üzemeltető  jogosult hirdetéseket elhelyezni a honlap teljes felületén. A Felhasználó igénye szerint dönthet a hirdetések megtekintése vagy figyelmen kívül hagyása mellett. A hirdetések tartalmának valódiságáért, a hirdetők által a felhasználó számítógépére küldött adatokért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

A honlapon külső weboldalakra vezető linkek is találhatók, amelyeket más tartalomszolgáltatók tartanak fenn. Ezek a linkek kizárólag felhasználóink kényelmét szolgálják. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a külső weboldalak tartalmának vagy anyagainak pontosságáért. Amennyiben a felhasználó úgy dönt, hogy rálinkel a külső weboldalakra, ezt kizárólag saját felelősségére teszi. Az üzemeltető előzetes, névre szóló, írásos, visszavonásig érvényes engedélye hiányában a felhasználó sem a honlapon, sem a microoldalakon nem helyezhet el hiperlinkeket.

 

10. Szerzői jog és védjegyek

A Szépség kupon márkanév és logó a C. C. Network Kft. tulajdona. A C. C. Network Kft. minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A szepsegkupon.net honlapján megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosát illeti meg.

A C. C. Network Kft. fenntartja magának a jogot a Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosítással egyidejűleg a módosított Felhasználási Feltételeket tartalmazó dokumentum postázásra kerül a felhasználó által a regisztráció során megadott e-mail címre. A módosított Felhasználási Feltételek megküldését követő ismételt használattal a módosításokat a felhasználó tudomásul veszi.

11. Kredit fizetés

1 Szépség kredit 1 Ft-nak megfelelő összeggel egyenlő.

A krediteket 100%-ban az oldalon szereplő foglalók összegére használhatóak fel.

Szépség kredittel csak és kizárólag a termék vagy szolgáltatás foglalója fizethető.

A termék vagy szolgáltatás összegét nem lehet kredittel fizetni, azt minden esetben a szolgáltatónál kell kiegyenlíteni vagy a termék vásárlásnál a termék forgalmazójánál. A foglaló után a fennmaradó összeget a „Fizetés a szolgáltatónál” alatt láthatjuk, és azt minden esetben a termék vagy a szolgáltatást kínáló cégnél a fontos tudnivalókban leírt módon kell kiegyenlíteni.

A szépség kreditek készpénzre nem válthatóak.

A kreditek jóváírása után 8 munkanapon belül írásbeli jelzéssel (e-mailben  - info@szepsegkupon.net e-mail címre)  visszaigéyelhető, ez esetben a kredit összege visszautalásra kerül.

12. Szépség kártya

A Szépség kártya a klasszikus kedvezményes kártya digitális formája.

A Szépség kártya a szolgáltató a kartya.szepsegkupon.net oldalon feltüntetett  ( - a szolgáltató által kitöltött, aláírt szépség kártya adatlapon rögzített kedvezmény)  nyújtott kedvezményre jogosítja a vásárlót.

 

A kártya tartalmazza:

- A felhasználó nevét

- A Szépség kártya kódját

- A Szépség kártya lejárati idejétA Szépség kártya felhasználási menete:

- A vásárló a fizetés előtt felmutatja a szolgáltatónak a Szépség kártyát.

- A szolgáltató ellenőrzi a kártya érvényességét

- A szolgáltatónak jogában áll fényképes igazolvánnyal azonosítani a kártya tulajdonosát a kedvezmény felhasználása előtt.

- A kartya.szepsegkupon.net oldalon feltüntetett kedvezményt a vásárlás végösszegéből a szolgáltató levonja, melyet a számlán feltüntet a vásárlói kártya kódszámával együtt.

- A szolgáltató vállalja, hogy munkatársait tájékoztatja (betanítja) a Szépség kártya felhasználásával, ellenőrzésével kapcsolatban!

Kérdés vagy probléma esetén kérjük keressen minket alábbi elérhetőségeink valamelyikén:

Szepsegkupon.net ügyfélszolgálat:

Telefon: 0630/331-2871
E-mail: problema@szepsegkupon.net

Békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Név: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefonszám: +36 30 940 7039
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

2012.09.24 (módosítva 2013.08.14.)

C. C. Network Kft. 

 

 

© 2012 Szépségkupon.net
PayU Fizetési tájékoztató